COMPANY

주  소

본  사 : 경기도 시흥시 마유로 132번길 73

제2 공장 : 경기도 화성시 마도면 

물류창고 : 경기도 시흥시 마유로 

해외지사 : 베트남 하이퐁시


TEL

1600-3120

FAX

031-434-8894

E-MAIL

sjit93@hanmail.net

주소 : 경기도 시흥시 마유로 132번길 73

TEL : 1600-3120  FAX : 031-434-8894   E-MAIL : sjit93@hanmail.net

쇼핑몰 : smartstore.naver.com/bio_sjCopyright ⓒ Seon Jin Innotech. Co.,Ltd  ALL RIGHTS RESERVED.